Elektro Osmose System™

Miljødrenering

EOS er et godt fungerende alternativ

NBI`s rapport om effekt av EOM

Norges byggforskningsinstitutt (NBI) rapport om effekten av montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokale.

 

Norges byggforskningsinstitutt, NBI, fikk i 1999 i oppdrag å foreta fuktmålinger i forbindelse med montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokaler for uttørking av fukt. Lokalene var Nygaardsgate 55, Fredrikstad. Oppdragsgiver var Sparebank-gårdene AS. Oppdragsgiver er senere endret til Vital Eiendom AS. I denne

rapporten rapporteres og vurderes utviklingen av relativ fuktighet (RF) i de første 6 årene etter oppstarten av elektroosmoseanlegget.

 

I innervegger er fukttilgangen lav og betongen er tørket ut til ca 45% RF. I ytter-vegger er fukttilgangen større, men fuktnivået i betongen holdes under 75% RF. NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen. Det anbefales å fortsatt holde anlegget operativt, da en nedkopling/svikt i anlegget vil medføre at fukten i betongen igjen vil stige. Målingene i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, viser at et korrekt montert Elektroosmoseanlegg i en egnet konstruksjon/materiale vil kunne bidra til markant å senke materialets fuktighet. Hvor tørr betongen kan holdes er avhengig av Elektroosmoseanleggets effektivitet og fuktpåkjenningen til konstruksjonen.

 

Nygårdsgaten 55 har stor fuktpåkjenning i yttervegger (konstruksjoner under grunnvannsstaden) noe som medfører at Elektroosmoseanlegget stabiliserer fuktnivået på ca 75% RF.

 

Last ned PDF av den komplette rapporten her

 

Bestill EØS™
Gjør-Det-Selv Kit i dag!

Dekker inntil 50 lengdemeter. Ta kontakt for kjøp fra utlandet. Har du spørsmål, kontakt oss! Klikk her for bestilling: :

Du kan montere selv, eller bestille montering gjennom oss!

Ta kontakt for priser og bestilling!

EOS DRY™Miljødrenering • © 2021