Elektro Osmose System™

Miljødrenering

For et bedre liv

Helse Miljø og Sikkerhet

Syke Hus

 

Mikroorganismer

Vi er omgitt av mikroorganismer som muggsopp, alger, bakterier, og virus. De fleste av disse har nyttige oppgaver i kroppen og naturen generelt. På enkelte steder, f.eks fuktskadde boliger og sykehus, kan det oppstå skadelig vekst av mikroorganismer.

 

Kilder til mikroorganismer som muggsopp

I boliger er fuktskadde kjellere, dårlige bad, vannlekasjer, luftfuktere, planter med mugg, og uttørrede vannlåser vanlige kildene til uheldige mikro-organismer. Kondens pga. dårlig isolerte ute- og kjøleromsvegger kan også gi muggvekst. Mugg er ofte skjult bak ytterflater som ser uskadde ut.

 

Dette er innledningen til en lengre artikkel om syke hus.

Les hele artikkelen her

Norges byggforskningsinstitutt (NBI) rapport om effekten av montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokale.

 

Norges byggforskningsinstitutt, NBI, fikk i 1999 i oppdrag å foreta fuktmålinger i forbindelse med montering av elektroosmoseanlegg i kjellerlokaler for uttørking av fukt. Lokalene var Nygaardsgate 55, Fredrikstad. Oppdragsgiver var Sparebank-gårdene AS. Oppdragsgiver er senere endret til Vital Eiendom AS. I denne

rapporten rapporteres og vurderes utviklingen av relativ fuktighet (RF) i de første 6 årene etter oppstarten av elektroosmoseanlegget.

 

I innervegger er fukttilgangen lav og betongen er tørket ut til ca 45% RF. I ytter-vegger er fukttilgangen større, men fuktnivået i betongen holdes under 75% RF. NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen.

 

Les hele artikkelen her

Bestill EØS™
Gjør-Det-Selv Kit i dag!

Dekker inntil 50 lengdemeter. Ta kontakt for kjøp fra utlandet. Har du spørsmål, kontakt oss! Klikk her for bestilling: :

Du kan montere selv, eller bestille montering gjennom oss!

Ta kontakt for priser og bestilling!

EOS DRY™Miljødrenering • © 2021