Elektro Osmose System™

Miljødrenering

Problemet som EOS er effektiv mot...

Fukt i selve grunnmuren

Bestill EØS™
Gjør-Det-Selv Kit i dag!

Dekker inntil 50 lengdemeter. Ta kontakt for kjøp fra utlandet. Har du spørsmål, kontakt oss! Klikk her for bestilling: :

Du kan montere selv, eller bestille montering gjennom oss!

Ta kontakt for priser og bestilling!

Årsakene til fukt kan være sammensatte, men "normale" grunner for problemet er; for stort vanntrykk mot grunnmuren, dette p.g.a. sviktende drenering, feil montert drenering, kapilært oppsug fra nederste del av mur, - som en tradisjonell drenering aldri vil dekke.

 

Fuktproblematikk er dessverre vanlig -det hevdes at opp i mot 80% av alle hus vil i løpet av sin levetid få en eller annen fuktskade. En av de vanligste tvistene ved boligsalg er nettopp fukt. Utover verdi-forringelse, er muligens helserisiko det verste med fukt. Mikro-organismer trives i fuktige omgivelser, og kan lett være grobunn for mykotoksiner og muggsopper. Mykotoksiner og muggsopper har vist seg mer helseskadelig enn røyking, og kan forårsake plager som trøtthet, immunitetsreduksjon, asma, allergier, øye og luftveis-infeksjon, hodepine, hoste, muskel og leddverk, hudirritasjon, mm. Spesiellt barn som ikke har et fullt utviklet immunitetsforsvar er utsatt.

 

EOS™ vil varig drive vekk fukten i veggene -og holde disse tørre, og dermed fjerne hovedårsaken til fuktproblematikk. Etter ca. 3 uker vil veggene normalt sett være tørre.

 

Systemet kan monteres fra innsiden eller utsiden. Med hjelp av micropuls-energi drives fukten varig ut av veggen. Dette bygger på anerkjente prinsipper for anode - katode.

 

Har du vanngjennomtrengning i vegg/gulv, må disse tettes med egnet masse, f.eks. Heidi-produkter e.l. EOS vil ikke har virkning i "rennende vann".

 

Elektro Osmose System™ overvåker automatisk veggene for fuktighet og jobber kun ved behov, og er derfor svært billig i drift.

 

 

 

 

 

 

 

 

EOS DRY™Miljødrenering • © 2021