Elektro Osmose System™

Miljødrenering

Fukt kan fjernes på flere måter:

Med EOS™, og den tradisjonelle måten

Bestill EØS™
Gjør-Det-Selv Kit i dag!

Dekker inntil 50 lengdemeter. Ta kontakt for kjøp fra utlandet. Har du spørsmål, kontakt oss! Klikk her for bestilling: :

Du kan montere selv, eller bestille montering gjennom oss!

Ta kontakt for priser og bestilling!

Slikt ser det ut før drenering, og etter bruk av EOS™

Slikt ser det ut etter drenering med graving.

DEN TRADISJONELLE MÅTEN: Grave rundt huset med de ulempene og merkostnadene dette gir, og uten garanti for endelig resultat.

 

ELEKTRO OSMOSE SYSTEM: stadig flere velger å installere Elektro Osmose System™ i kjelleren. Monteringsarbeid er relativt enkelt. Ingen graving.

 

Eksempel:

To naboer på Ryen i Oslo valgte forskjellige løsninger på fukt-problemene.

 

Nabo A: Valgte Elektro Osmose System™

 

Hus A: Byggeår ca. 1930, ca. 90m2 i grunnflate. Drenering fra byggeår = ingen drenering i det hele tatt.

 

Omfang av problem: Noen av kjellerveggene hadde store saltutslag,med avflassing av murpuss og begynnende soppdannelsen. Betydelig kjellerlukt. Høye fukt-verdier ble målt.

 

Valgt løsning: Montering av Elektro Osmose System™ i alle utvendige kjellervegger. Totalt ca.38 løpemetere.

 

Gjennomføring av tiltak: Montering av Elektro Osmose System™
i fire kjellervegger.

 

Med gjør-det-selv kit:

Pris under 50.000,- ink. mva.

 

 

Nabo B: Valgte drenering med graving.

 

Hus B: Byggeår 1976 ca. 72 m2 i grunnflate. Drenering fra byggeår = grunnmur-papp, drenerte masser mot grunnmur-papp, samt dreneringsrør.

 

Omfang av problem: Tydelig fukt-utslag på 2 vegger. Antydning til kjellerlukt. Høye fukt-verdier ble målt.

 

Valgt løsning: Graving med drenering av 2 vegger totalt ca 18 løpemetere.

 

Gjennomføring av tiltak: Graving med utskifting av masse på de 2 berørte veggene, samt montering av ny knaste-papp mot mur. Riving av eksisterende terrasse og trapp. Fjerning av rosebed og gangveier. Ødelagt plen. Tilbakeføring til opprinnelig standard,med etablering av ny terrasse plen osv. osv. Medgått total-tid: 45 dager.

 

Pris: kr.235.000,- ink. mva.

 

 

 

EOS DRY™Miljødrenering • © 2021